عوامل همبسته بر مبنای الگوی ارتقا سلامت پندر در رفتار مسواک زدن دانش آموزان پایه نهم مدارس شهری دولتی استان گیلان در سال تحصیلی 98-1397

بررسی عوامل پیشگویی کننده رفتار فعالیت بدنی بر اساس نظریه شناختی اجتماعی در معلمان زن مدارس شهرستان رشت در سال 1398

بررسی عوامل مرتبط با سلامت روان بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر صومعه سرا در سال 1398

بررسی عوامل مرتبط با مصرف لبنیات بر اساس الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان دختر دبیرستان های شفت در سال 1398-1397

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده بر درک ریسک کارکنان آتش نشانی واحدهای عملیاتی شهر رشت در سال1397

بررسی عوامل مرتبط با رفتار مسواک زدن در دانش آموزان پایه نهم مدارس شهری دولتی استان گیلان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1397

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر عملکرد تغذیه ای مرتبط با سرطان معده در زنان روستایی شهرستان تالش در سال 1396

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر بهداشت بلوغ جنسی دانش آموزان دختر پایه نهم مدارس دولتی رشت در سال 1397

بررسی قدرت پیشگویی کنندگی الگوی اعتقاد بهداشتی در رفتار خودآزمایی پستان در بهورزان زن استان گیلان در سال 1396

تاثیر مداخله مبتنی بر الگو ی پرسید پروسید بر الگوی مصرف روغن در خانواده های تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهری شهر رشت در سال 1396

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سیاهکل در سال تحصیلی 95-96

بررسی عوامل پیشگویی کننده استعمال دخانیات بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم شهر رشت

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از کمبود ویتامین D براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رشت در سال 96

بررسی تاثیر مداخله آموزشی سبک های فرزندپروری مادران بر پرخاشگری کودکان 10-12 ساله شهرستان شفت درسال 95

بررسی رفتارهای تغذیه ای دانـش آمـوزان پایه پنجم دبستان های شهری دولتی استان گیلان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در سال های 96-1395

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پروسید- پروسید رفتارهای تغذیه ای سالم رابطان بهداشتی مرکز بهداشت درمانی شهر رشت در سال 1394

تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده برمرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان رشت در سال 94

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 94

بررسی مولفه های شیوه زندگی دختران دانش آموز دارای اضافه وزن و چاقی پایه چهارم تا شش دبستان شهر انزلی در سال 1394

تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با مدل ترس بر رفتار خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهرستان رشت در سال 94

بررسی تاثیر مداخله ای آموزشی مبتنی بر الگوی پروسید- پروسید بر ارتقای رفتارهای ایمنی ترافیکی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال 1393

تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس آتش نشانان بخش عملیاتی شاغل در پایگاه های آتش نشانی شهر رشت در سال 94

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر تیوری رفتار یرنامه ریزی شده بر ارتقای رفتار خود مراقبتی بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز بهداشتی روستایی شهر رشت در سال 1393

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر تیوری رفتار یرنامه ریزی شده بر میزان رعایت وضعیت بدنی صحیح در پرستاران شاغل در اتاق عمل مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1393

تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی مراحل تغییر بر ارتقای فعالیت جسمانی رابطین بهداشتی شهر رشت در سال 1393

بررسی رابطه سواد و سلامت وکنترل وپیگیری درمان بیماری پرفشاری خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان رشت

تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتارهای بهداشتی دهان ودندان در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تالش

تاثیر مشاور قبل از بارداری بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت زنان سنین باروری مرکز بهداشتی درمانی شهر ساری در سال های 94

بررسی عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر مدل ترانس تیوریتیکال بر رفتار خود مراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر قزوین در سال 1392

تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر جامعه زنان روستایی تحت پوشش مرکز بهداشتی-درمانی منتخب شهرستان رشت برای انجام تست پاپ اسمیر

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان طارم

ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر اسای مدل بزنف در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شهر بابل در سال 1392

بررسی ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی شهر رشت در سال 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 17 مهر 1400