سال تحصیلی جدید
ساختمان دانشکده بهداشت
ماسک
شستن دستها
ایام محرم

اخبار اختصاصی دانشکده

پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

1400/06/30
انا لله و انا الیه راجعون.

انا لله و انا الیه راجعون.

1400/06/18
نشست رئیس دانشکده بهداشت با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

نشست رئیس دانشکده بهداشت با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

1400/06/16
تشکیل اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

تشکیل اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

1400/06/15
تشکیل جلسه فرآیندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

تشکیل جلسه فرآیندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

1400/06/13
تشکیل  سومین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

تشکیل سومین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

1400/06/10
برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400

برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400

1400/06/10
جلسه سرپرست دانشکده بهداشت با معاونت  محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

جلسه سرپرست دانشکده بهداشت با معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

1400/06/08
تشکیل جلسه مسئولین حیطه های دفترتوسعه آموزش دانشکده (EDO) در دفتر ریاست دانشکده بهداشت

تشکیل جلسه مسئولین حیطه های دفترتوسعه آموزش دانشکده (EDO) در دفتر ریاست دانشکده بهداشت

1400/06/08
قدردانی از کارمندان دانشکده بهداشت

قدردانی از کارمندان دانشکده بهداشت

1400/06/06
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت از مراکز واکسیناسیون

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت از مراکز واکسیناسیون

1400/06/04
بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز واکسیناسیون خودرویی شهرستان رشت

بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز واکسیناسیون خودرویی شهرستان رشت

1400/06/03
تشکیل اولین جلسه گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تشکیل اولین جلسه گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

1400/06/02
تشکیل اولین جلسه گروه آمار- اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

تشکیل اولین جلسه گروه آمار- اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

1400/05/11
بازدید میدانی از فضای آموزشی دانشکده بهداشت

بازدید میدانی از فضای آموزشی دانشکده بهداشت

1400/05/11
جلسه شورای آموزشی

جلسه شورای آموزشی

1400/05/11
تشکیل جلسه هم اندیشی شورای تحصیلات تکمیلی در دانشکده بهداشت

تشکیل جلسه هم اندیشی شورای تحصیلات تکمیلی در دانشکده بهداشت

1400/05/05
تشکیل کمیته اعتبارسنجی بهداشت محیط

تشکیل کمیته اعتبارسنجی بهداشت محیط

1400/05/04
آرشیو