ساختمان دانشکده بهداشت
ماسک
شستن دستها

اخبار اختصاصی دانشکده

دومین جلسه ی شورای آزمایشگاه جامع دانشکده بهداشت

دومین جلسه ی شورای آزمایشگاه جامع دانشکده بهداشت

1400/09/10
پنجمین جلسه ی اعتبار بخشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

پنجمین جلسه ی اعتبار بخشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

1400/09/09
سومین جلسه ی گروه مهندسی بهداشت محیط

سومین جلسه ی گروه مهندسی بهداشت محیط

1400/09/08
جلسه ی روش های ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان

جلسه ی روش های ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان

1400/09/08
گل افشانی و ادای احترام به شهید میرزا کوچک خان جنگلی و شهدای دفاع مقدس

گل افشانی و ادای احترام به شهید میرزا کوچک خان جنگلی و شهدای دفاع مقدس

1400/09/07
بمناسبت روز دانشجو جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان و علوم پزشکی گیلان برگزار می کنند:

بمناسبت روز دانشجو جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان و علوم پزشکی گیلان برگزار می کنند:

1400/09/05
جشن تودیع سرکار خانم هادی پور

جشن تودیع سرکار خانم هادی پور

1400/09/02
هفته ی بسیج گرامی باد

هفته ی بسیج گرامی باد

1400/09/01
دوره اندیشه تمدن ساز

دوره اندیشه تمدن ساز

1400/08/29
اولین جلسه ی بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان تشکیل کلاس های حضوری

اولین جلسه ی بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان تشکیل کلاس های حضوری

1400/08/26
بیست و ششمین جشنواره ی قرآنی هدهد دانشگاه های وزارت بهداشت

بیست و ششمین جشنواره ی قرآنی هدهد دانشگاه های وزارت بهداشت

1400/08/25
دومین جلسه ی کمیته فنی راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه جامع دانشکده ی  بهداشت

دومین جلسه ی کمیته فنی راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه جامع دانشکده ی بهداشت

1400/08/24
دومین جلسه ی اعتبار بخشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دومین جلسه ی اعتبار بخشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

1400/08/23
جلسه ی بررسی مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی

جلسه ی بررسی مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی

1400/08/22
جلسه گزارش عملکرد اعتباربخشی گروه های آموزشی

جلسه گزارش عملکرد اعتباربخشی گروه های آموزشی

1400/08/22
سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ی بهداشت

سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ی بهداشت

1400/08/17
پنجمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی

پنجمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی

1400/08/17
اولین جلسه ی فرآیند اعتباربخشی دوره ی آموزشی مقطع کارشناشی رشته ی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

اولین جلسه ی فرآیند اعتباربخشی دوره ی آموزشی مقطع کارشناشی رشته ی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

1400/08/16
آرشیو
آرشیو