منابع درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 1. لیست کلی منابع تخصصی
 2. منابع غیر تخصصی

 

لیست منابع درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 1. Health Promotion
 2. in G. Sawyer, Elisa Beth McNeill Health Education Creating Strategies for School &amp_ Community Health, Third Edition  2~1
 3. K. McMahon, Ruth E. Levine, Diane M
 4. Louise_Potvin,_David_V._McQueen-Health_Promotion_Evaluation_Practices_in_the_Americas__Values_and_Research-Springer(2008)
 5. Melvin Delgado Older Adult-Led Health Promotion in Urban Communities Models and Interventions 2008
 6. oll (eds.) Health Education in Context_ An International Perspective on Health Education in Schools and Local Communities~1
 7. Philosophical Foundations of Health Education
 8. Planning Health Promotion Programs
 9. Planning, Implementing & Evaluating Health Promotion Programs (1)
 10. Principles and Foundations of Health Promotion and Education
 11. Principles and Practice of Informal Education Learning Through Life
 12. researching health promotion
 13. rethinking health promotion
 14. Roundtable on Health Literacy, Institute Of Medicine Promoting Health Literacy to Encourage Prevention and Wellness Works~1
 15. school health education
 16. Sherri Sheinfeld-Gorin_ Joan Arnold Health Promotion in Practice 2006
 17. Social Marketing for Public Health BOOK
 18. Stewart Piper Health Promotion for Nurses Theory and Practice 2009
 19. Theoretical foundations of health education and health promotion
 20. Workplace Health Promotion Programs
 21. [David_Bedworth,_Albert_E_Bedworth]_Dictionary_of_(BookZZ.org)
 22. [Glen_G._Gilbert,_Robin_G._Sawyer,_Elisa_Beth_McNe(BookFi.org)
 23. [Maggie_Davies,_Wendy_Macdowall]_Health_Promotion_(BookFi.org)
 24. [Neil_Taylor,_Frances_Quinn,_Michael_Littledyke_(a(BookZZ.org)
 25. 1_94_salamat salmand
 26. 5.Overview of Community Health Education Methods
 27. A Guide to Practical Health Promotion
 28. Advocacy in action
 29. Anderson N. ed. Encyclopedia of health and behavior 2004
 30. Approaches to Health Promotion [EDocFind[1].com]
 31. book Promoting Health Through Creativity
 32. Counselling Skills and Techniques[book]
 33. David_Haber_PhD-Health_Promotion_and_Aging__Practical_Applications_for_Health_Professionals,_Fifth_Edition__-Springer_Pub~1
 34. DiClemente EMERGING THEORIES
 35. Dr Leddy Health Promotion Mobilizing Strengths to Enhance Health, Wellness, and Well-being  2006
 36. Dr._David_Seedhouse-Health_Promotion__Philosophy,_Prejudice_and_Practice-Wiley(2004)
 37. Fertman health promotion
 38. Glen_Laverack-Health_Promotion_Practice__Building_Empowered_Communities(2007)
 39. Health Education  A Cognitive-behavioral Approach
 40. Health education and Behavior
 41. Health education in schools   BOOK
 42. Health Education
 43. Health Literacy, Institute Of Medicine Promoting Health Literacy to Encourage Prevention and Wellness Workshop Summary  2~1
 44. Health Promotion & Aging
 45. HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION book
 46. Health Promotion Ethics
 47. Health promotion in action
 48. Health promotion practice  building empowered communities Glenn Laverack
 49. Health Promotion Settings
 50. Health Promotion Programs  (2017)

لیست منابع فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 1. ADVANCES IN EDUCATIONAL
 2. Education in a Digital World
 3. Educational Technology
 4. Enhancing Learning
 5. EVALUATING EDUCATIONAL TECHNOLOGY Effective Research Designs for Improving Learning
 6. Gognition Education and communication
 7. INnovations In structional Technology
 8. Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning,
 9. MEDIA & HEALTH
 10. Medical Education
 11. RETHINKING UNIVERSITY
 12. REVOKEDHuman Research
 13. technology

 

 

آخرین بروز رسانی : 12 مهر 1400