فرم ها، فرایندها و آیین نامه ها

 

فرم ها (فرمت word)

فرم شماره 1- پیشنهاد استاد راهنما و عنوان پیش نویس طرح

فرم شماره 2- فرم تعیین استاد راهنما

فرم شماره 3- تعیین استاد مشاور

فرم شماره 4- فرم مخصوص استاد مشاور آمار

فرم شماره 5- فرم پیش نویس طرح پژوهشی

فرم شماره 6- فرم پیش نویس طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی

فرم شماره 7- کمیته اخلاق

فرم شماره 8- انتخاب داور پایان نامه

فرم شماره 9- تعیین تاریخ دفاع از پروپوزال پایان نامه

فرم شماره 10- دعوت از داوران طرح پژوهشی

فرم شماره 11- صورتجلسه تصویب طرح پژوهشی

فرم شماره 12- ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی

فرم شماره 13- حکم استاد راهنما

فرم شماره 14- حکم استاد مشاور

فرم شماره 15- حکم استاد مشاور آمار

فرم شماره 16- فرم مجوز دفاع دوره کارشناسی ارشد (آموزشی)

فرم شماره 17- انتخاب داوربرای داوری پایان نامه

فرم شماره 18- ارزیابی محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره 19- تعیین تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

فرم شماره 20- دعوت از هیات داوران

فرم شماره 21- اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

فرم شماره 22- ارزشیابی جلسه دفاع

فرم شماره 23- صورتجلسه دفاع

فرم شماره 24- اعلان نمره و امتیاز پایان نامه

فرم شماره 25- تایید تکثیر وصحافی

فرم شماره 26- تاییدیه ارائه پایان نامه به کتابخانه مرکزی

فرم شماره 27- تحویل نسخه های پایان نامه

فرم شماره 28- درخواست استفاده از آزمایشگاه

فرم شماره 29- گزارش سه ماهه

فرم شماره 30- رسید گزارش های سه ماهه

 

فرآیندها

  1. دستورالعمل نگارش و نحوه تنظیم پایان نامه
  2. آیین نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
  3. فلوچارت آماده سازی مستندات جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
  4. فلوچارت فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد بعد ازدفاع پایان نامه
  5. فلوچارت صدور ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه به دانشجویان کارشناسی ارشد
  6. فلوچارت فرآبند آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 26 مهر 1401