شایسته شاقلانی

سمت: رییس امور مالی

 

 

 
 

 

 

 

محمود گلبرگ

سمت: حسابدار

 

 

سحر مهدی زاده

سمت: حسابدار

 
 
 

معصومه ربیع پور

سمت: مسوول امور عمومی
 

 

 

 

 

عباس نیک پور

سمت: کارپرداز
 
 
محسن جانی پور
 
سمت: کارگزین 
 
Email:Janipour93@gmail.com
  

 

 
 
 

هما علیپور

سمت: مسوول دبیرخانه
 
 

 

 

 

 

معصومه حسین زاده

سمت: مسوول دفتر

 

 


محمد رفاهی

سمت :امین اموال

 

 
                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                            
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400