فهرست وسایل:
 
1- کمد کلکسیون ده کشوی
2- مولاژ دستگاه گوارش ملخ
3- میکروسکوپ
4- استریو میکروسکوپ
 
 
 
     
     
 
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400