تاریخچه رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت:

با لطف و عنایت باری تعالی و با تایید هیات محترم ممتحن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت متبوع، موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت در سال 1390 فراهم آمد و در مهرماه 1391 پذیرش دانشجو صورت گرفت. درنیمه اول سال 1397 بر اساس رای کمیته بازنگری شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع، برنامه آموزشی رشته بازنگری شد و نام رشته به آموزش بهداشت و ارتقای سلامت تغییر پیدا کرد و در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 دانشجویان رشته با عنوان آموزش بهداشت و ارتقای سلامت شروع به تحصیل نمودند. گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از سال ۱۳91 تاکنون در هر دوره، در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو پذیرش نموده است ( تعداد پذیرش تاکنون 47 نفر).

 

معرفی رشته:

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت که یکی از دوره های تحصیلات تکمیلی است که در آن دانش آموخته گانی تربیت میشوند که از دانش و مهارت کافی برای نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت جامعه برخوردار می باشند. و فرد، گروه، جامعه و سازمان را در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت توانمند می سازند. در این راستا، جلب مشارکت مردم، استفاده از سرمایه های اجتماعی و جلب حمایت سیاستگذاران ازجمله فعالیت های حرفه ای است که بکار گرفته میشود. ارتقاء سواد سلامت جامعه، شکل دادن به ارزش ها، باورها و رفتارهای سالم ، اصلاح هنجارهای گروهی و شیوه زندگی سالم، توسعه مهارتهای زندگی، نیز ازجمله وظایف دانش آموختگان این رشته است که طی دوره مصوب، موفق به کسب توانمندی های لازم خواهند شد.

آخرین بروز رسانی : 12 مهر 1400