معاون تحقیقات و فناوری

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر جلیل جعفری

تخصص: دکترای تخصصی (PhD) بهداشت محیط ، استادیار، عضو هیات علمی
مرتبه علمی: استادیار، عضو هیات علمی
پست الکترونیک:  Jalil.jaafari@gums.ac.ir

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 آذر 1400