مدیر گروه

                                             
                             
                    
   
               نام و نام خانوادگی: دکتر نوشین روحانی تنکابنی

               تخصص: دکتری تخصصی (Ph.D. ) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

               مرتبه علمی: استادیار، عضو هیات علمی

               پست الکترونیک: nrouhani@gums.ac.ir

                 شناسه CV    
آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400