محتوی علمی

1- پادکست مدیریت پسماندهای عفونی و عادی در طرح ملی واکسیناسیون کووید ۱۹،  با هدف آگاهی بخشی از نحوه مدیریت پسماند های تولید شده در مراکز واکسیناسیون می باشد.

 
انجمن علمی پیشگامان سلامت دانشکده بهداشت رشت با انتشار این سری پادکست ها با نام "علمی کست" در نظر دارد، بخشی از فعالیت های رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی را در طرح واکسیناسیون کووید۱۹  بیان کرده و جایگاه آن ها را روشن سازد.

 
 
2- پادکست بررسی مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ از نظر بهداشت حرفه ای،  با هدف آگاهی بخشی بهداشتی و ایمنی در مراکز واکسیناسیون می باشد.
 
 
انجمن علمی پیشگامان سلامت دانشکده بهداشت رشت با انتشار این سری پادکست ها با نام "علمی کست" در نظر دارد، بخشی از فعالیت های رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی را در طرح واکسیناسیون کووید۱۹  بیان کرده و جایگاه آن ها را روشن سازد.
 
 
 
 
 
3- پادکست معرفی نقش کارشناسان بهداشت عمومی در طرح واکسیناسیون کووید ۱۹
 
 
انجمن علمی پیشگامان سلامت دانشکده بهداشت رشت با انتشار این سری پادکست ها با نام "علمی کست" در نظر دارد، بخشی از فعالیت های رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی را در طرح واکسیناسیون کووید۱۹  بیان کرده و جایگاه آن ها را روشن سازد.
 
 
4- پیشگیری از ابتلا به تب کریمه کنگو (CCHF) در عید سعید قربان
 


 
تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 30 آبان 1401