فهرست اعضای کمیته ترفیع
 
  1. دکتر کامران عزتی (رئیس دانشکده بهداشت)
  2. دکتر سید داود اشرفی ( معاون آموزشی )
  3. دکتر جلیل جعفری ( معاون تحقیقات و فناوری )
  4. دکتر پریسا کسمائی (دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)
  5. دکتر ابوالحسن افکار (دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)
 
 
آخرین بروز رسانی : 02 آذر 1400