سرپرست ها و روسای سابق دانشکده بهداشت

دکتر کامران تقوی 1380-1375

دکتر زهرا محتشم امیری 1382-1380

آقای حبیب اله دهقان شهرضا 1385-1382

دکتر داریوش نقی پور خلخالیانی 1390-1385   

دکتر مهرداد فرخی 1392-1390   

دکتر فردین مهرابیان 1398- 1392 

دکتر مهدی شیرزاد سینی 1400-1398

دکتر کامران عزتی 1400-1401
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 21 فروردین 1401