ساختار واحد EDO

 
 
 

 

کمیته ها

 

کمیته ارزشیابی

 Evaluation

 

کمیته برنامه ریزی آموزشی

  Curriculum Planning

 

کمیته پژوهش در آموزش

Research in Education

 

کمیته توانمندسازی اساتید

Teacher Training

 

کمیته استعداد های درخشان

 

کمیته آموزش پاسخگو

 

کمیته مشورتی دانشجویی

 Student Consulting Committee

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400