ثبت اختراع

فرایند تصفیه فاضلاب توسط فرآیند لجن فعال با استفاده از پوسته شلتوک برنج (1389)

توسط: مهرداد فرخی کری بزرگ، سید داود اشرفی، عقیل قلی پور

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400