آدرس:رشت- خیابان رسالت- پشت ساختمان سازمان صدا و سیما- ساختمان سابق دانشگاه آزاد - دانشکده بهداشت رشت (ساختمان جدید)
 
تلفنخانه: 33849411 فاکس :33849413 (ساختمان جدید )

کد پستی:4185733411 

Email : health_faculty@gums.ac.ir
 
ساختمان اداری  
 

نام واحد

شماره مستقیم

 
ریاست

33849412

مسوول دفتر- روابط عمومی

33849413

امور عمومی- کارگزینی

33849414

حراست

33849415

کارپردازی-انبار

33849417

حسابداری

33849418

نهاد رهبری

33849419

 

ساختمان آموزشی

نام واحد

شماره مستقیم

معاون آموزشی

33825567

معاون پژوهشی

33822877

معاون اداری و مالی

33821780

 آموزش

 33828444

 واحد IT

 33849416 

 واحد EDO

 33824663

 واحد کتابخانه

 33849416 

 امور کلاسها  

 33849420

 


 

 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400