تعریف رشته: بهداشت حرفه ای علم وفنی است که با پیش بینی ،شناسایی،ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل، پیشگیری از تهدید، ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار، به کارگیری کارکنان در محیط شغلی سازگار با توانایی های جسمی و روانی آنان و تطبیق کار با انسان ، تلاش می کند.

طول دوره:

طول دوره و شکل نظام آموزشی دوره کارشناسی نا پیوسته بهداشت حرفه ای مطابق با آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 65 واحداست که به شرح زیر می باشد:

دروس عموم 9واحد

دروس پایه و اختصاصی 48واحد

کارآموزی در عرصه 8 واحد

جمع واحدها:65 واحد

رسالت:

تربیت دانش آموختگانی است که قادرند با پیش بینی ، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطه زای محیط کار ، سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی نیروی کار را تا بالاترین سطح ممکن تامین نموده و با به کار گماردن در کارهای متناسب با قابلیت های جسمی و روانی، بهره وری و اثر بخشی انان را ارتقاء بخشد.

چشم انداز:

انتظار می رود در سال های آینده ، دانش اموختگان این رشته ، با اشتغال پستهای شغلی مورد نیاز در کارخانجات و مراکز کار کشور ، با بکارگیری نتایج علمی روز امد و همکاری و هماهنگی با سایر متخصصان، موجب ارتقای سلامت کارکنان مشاغل تحت پوشش خود تا بالاترین حد ممکن شوند و در نتیجه سطح رضایتمندی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت ، همچنین سطح بهره وری و اثر بخشی فعالیتها نیز نسبت به وضعیت موجود ارتقا یابد.

اهداف کلی رشته:

تامین حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین

پیشگیری ار بیماریها و حوادث ناشی از کار

تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات سوئ بر سلامت انسان

 

آخرین بروز رسانی : 20 دی 1400