برنامه استراتژیک واحدEDO دانشکده بهداشت:

رسالت :

با توجه به تغییرات و تحولات در زمینه­ های علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی، منطقه­ ای و جهانی، اقتضا می­ نماید تا در جهت پویایی و بالندگی گام جدی­دتری برداشته شود. دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان با توجه به ارزش­ های حاکم بر جامعه، درصدد تعلیم و تربیت نیروی شایسته و کارآمد برای ارائه خدمات و ارتقاء سطح سلامت، افزایش سطح توانمندی اعضای هیئت  علمی و همسو شدن با تحولات و رسالت کلی دانشگاه می­ باشد.

بدین منظور دفتر توسعه آموزش دارای شرح وظایف زیر می ­باشد:

1- همکاری در ارتقاء توانمندی­ های اعضای هیئت  علمی دانشکده در زمینه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی

2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند­های آموزش در دانشکده

 3-ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح­ های پژوهشی در آموزش

4- ارائه مشاوره در حیطه­ های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده

5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

دورنما :

ما برآنیم که با تکیه بر اساتید مجرب و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حیطه مهارت­ های بهداشتی، یکی از برجسته­ ترین و ارزنده­ ترین دفاتر توسعه آموزش علوم  پزشکی در زمینه آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پژشکی گیلان باشیم و بتوانیم سهم خود را در توسعه و ارتقاء کیفیت بهداشت و سلامت به بهترین نحو ایفا نماییم.

ارزشها :

-  رعایت احترام افراد

-  رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع

-  پاسخگویی به نیازهای جامعه

-  حفظ ارزشهای انسانی و توجه به اصل کرامت انسانی و اخلاق حرفه­ ای

-  تمرکز بر پژوهش­ها و فعالیت­های سودمند و کاربردی

-  بروز بودن از نظر علمی و استفاده از تکنولوژی آموزشی نوین

پس از بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی، دفتر توسعه آموزش اهداف زیر را دنبال می کند:

1- توانمندسازی اعضای هیئت علمی

    . انجام نیاز سنجی آموزشی اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی

    . کارگاه آموزشی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی

    . تدوین بسته آموزشی و پژوهشی

2- ارزشیابی

    . استقرار نظام ارزشیابی عملکرد گروههای آموزشی

    . ارزشیابی اعضای هیئت علمی گروه ها

    . مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه

    . مشارکت در اصلاح فرآیند ارزشیابی اساتید

    . تعیین کمیته ارزشیابی دانشکده

    . انجام ارزشیابی اعضای هیئت علمی در دانشکده بهداشت

    . بازخورد نتایج ارزشیابی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

    . آنالیزوتحلیل50درصدازسوالات MCQ در مقطع کارشناسی                                                                     

3- برنامه ریزی آموزشی

    . پیگیری تدوین ، و پایش طرح درس های گروه های آموزشی دانشکده

    . پیگیری تدوین ، بازنگری و پایش log book  گروههای آموزشی

4- پژوهش در آموزش

   . دریافت و ارسال طرح های پژوهشی در آموزش گروه های آموزشی به دانشگاه

   . افزایش چاپ مقالات و طرح های پژوهشی در نشریات داخلی و بین المللی       
                                                     

   5-  مطالعه و اجرای اعتبار بخشی دوره ها و برنامه های آموزشی گروه

   .  اصلاح و بازنگری برنامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد گروه ها

   . اصلاح و بازنگری برنامه های آموزشی دوره کارشناسی گروه ها

   6- اجرای رتبه بندی و عارضه یابی مشکلات دانشکده

   7- اصلاح فرآیندهای آموزشی ، اداری و رفاهی

   . تدوین برنامه آموزشی دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی توسط گروه

   . مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه

   . مشارکت در اصلاح فرآیند ارزشیابی اساتید

   . همکاری در برنامه های آموزش مداوم که براساس فرآیند علمی (طراحی علمی و ارزشیابی) اجرا می شوند

   . ارائه طرح درس وطرح دوره توسط اعضای هیئت علمی

   . اصلاح و باز نگری طرح درس و طرح دوره 

   . اجرایی نمودن ساز و کارهای تشویقی در زمینه آموزش

   . ایجاد دوره کاربرد تکنولوژی های نوین در آموزش بهداشت

   . اصلاح طرح درس کارورزی  دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

رئوس فعالیت ها  EDO دانشکده بهداشت :

 رئوس فعالیتهای علمی واجرایی (جاری و آتی) EDO

1- تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی

2- تدوین کارنما ( log book ) جهت دروس عملی دانشجویان

3- توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

4- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

5- نظارت بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیربط

6- ارزیابی درونی گروه های آموزشی همکاری  EDC

7- تهیه و تدوین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای (SWOT ) واحدهای دانشکده

8- همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

9- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید

10- تدوین Course Plan

11- تدوین Lesson plan

12- راه اندازی کتابخانه EDO

13- تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

14- ارایه راهکارهای لازم جهت نهادینه کردن دانشجو محوری در برنامه ریزی آموزشی

15- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان

16- ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی

17- فعال سازی فضای دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و به روز رسانی آن

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 شهریور 1400