امکانات آموزشی
  • مجهز بودن تمامی کلاسها به یک دستگاه کامپیوتر و پروژکتور
  • آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی
  • مجهز بودن کتابخانه به تمامی رفرنسهای داخلی و خارجی بهداشت حرفه ای 
آخرین بروز رسانی : 04 دی 1400