• برنامه جلسات  واحد EDO در سال تحصیلی 1401-1400

بدینوسیله جلسات برنامه ریزی و تبادل نظر واحدهای EDO دانشکده به شرح ذیل در طی سال 1400 اعلام میگردد.

1400/6/8

1400/8/12

1400/11/20

لازم به ذکر است جلسات راس ساعت 13 در سالن جلسات دانشکده برقرار میگردد پیشایش از همکاری اساتید محترم تشکر به عمل می آید.

 

  • چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان بابیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای 28 تا 30 اردیبهشت ما 1401 با همفکری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

راهنمای تدوین ایده های نوآورانه آموزشی و همچنین آیین نامه بخش دانشجویی جشنواره کشوری شهید مطهری در این صفحه ضمیمه می باشد.

علاقه مندان جهت ثبت نام و ارسال ایده های نو آورانه آموزشی به سامانه ثنا به آدرس http://sana.gums.ac.ir مراجعه نمایند.

 

آیین نامه بخش دانشجویی جشنواره کشوری

 

راهنمای ایده های نوآورانه آموزشی

 

فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی

 

  • جلسه ی آموزشی مرور آیین نامه اساتید مشاور

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت جلسه ی آموزشی مرور آیین نامه اساتید مشاور با حضور آقای دکتر آذری مسئول اساتید مشاور به عنوان سخنران جلسه و اعضای محترم  هیات علمی دانشکده در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید در این جلسه بررسی آیین نامه اساتید مشاور انجام و مورد بحث و بررسی تبادل نظر قرار گرفت.

آخرین بروز رسانی : 15 دی 1400