فهرست وسایل:
  1.  استریومیکروسکوپ
  2. میکروسکوپ
  3. تله نورانی
  4. اسپیراتور معمولی
  5. قطره چکان مخزن دار
  6. ظرف پرورش پشه
  7. اسپیراتور برقی
  8. اسپیراتور فیلتردار
  9. اسپیراتور مخزن دار
     
     
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400